Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Tromsø


Alta lensmannskontor

Norges brannkasse, Branntakstprotokoller
Branntakster 1
Autorisasjon upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Tromsø Statsarkivet i Tromsø SATØ/S-1165/O/Ob/L0183
Lenke til Arkivportalen
Alta lensmannskontor O: Norges brannkasse
Ob: Branntakstprotokoller
L0183: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 183 /1950 - 1953 - Branntakstprotokoll Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger