Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Tromsø


Lensmannen i Alta

Norges brannkasse, Branntakstprotokoller
Løse vedlegg upaginert
Branntakster 1
Autorisasjon upaginert
Kildeinformasjon
SATØ/S-1165/O/Ob/L0181
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Tromsø Lensmannen i Alta O: Norges brannkasse
Ob: Branntakstprotokoller
L0181: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 181/1947 - 1950 - Branntakstprotokoll Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger