Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Tromsø


Lensmannen i Alta

Norges brannkasse, Branntakstprotokoller
Register upaginert
Løse vedlegg upaginert
Branntakster 1
Autorisasjon upaginert
Kildeinformasjon
SATØ/S-1165/O/Ob/L0180
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Tromsø Lensmannen i Alta O: Norges brannkasse
Ob: Branntakstprotokoller
L0180: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 180/1949 - Branntakstprotokoll (defekt) Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger