Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Tromsø


Lensmannen i Alta

Norges brannkasse, Branntakstprotokoller
Tittelblad upaginert
Register upaginert
Branntakster 1
Autorisasjon 500-501
Kildeinformasjon
SATØ/S-1165/O/Ob/L0178
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Tromsø Lensmannen i Alta O: Norges brannkasse
Ob: Branntakstprotokoller
L0178: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 178/1937 - 1940 - Branntakstprotokoll Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger