Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Tromsø


Lensmannen i Alta

Norges brannkasse, Branntakstprotokoller
Tittelblad upaginert
Register upaginert
Branntakster 1
Kildeinformasjon
SATØ/S-1165/O/Ob/L0175
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Tromsø Lensmannen i Alta O: Norges brannkasse
Ob: Branntakstprotokoller
L0175: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 175/1924 - 1928 - Branntakstprotokoll Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger