Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Tromsø


Lensmannen i Alta

Norges brannkasse, Branntakstprotokoller
Tittelblad upaginert
Veiledning til takstkontroll upaginert
Branntakster 1
Register 520-521
Kildeinformasjon
SATØ/S-1165/O/Ob/L0171
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Tromsø Lensmannen i Alta O: Norges brannkasse
Ob: Branntakstprotokoller
L0171: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 171/1911 - 1915 - Branntakstprotokoll Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger