Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Tromsø


Lensmannen i Alta

Norges brannkasse, Branntakstprotokoller
Tittelblad upaginert
Veiledning til takstkontroll upaginert
Branntakster 1
Register 600-601
Kildeinformasjon
SATØ/S-1165/O/Ob/L0168
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Tromsø Lensmannen i Alta O: Norges brannkasse
Ob: Branntakstprotokoller
L0168: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 168/1898 - 1901 - Branntakstprotokoll Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger