Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Tromsø


Lensmannen i Alta

Norges brannkasse, Branntakstprotokoller
Branntakster 1
Autorisasjon upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Tromsø SATØ/S-1165/O/Ob/L0166
Lenke til Arkivportalen
Lensmannen i Alta O: Norges brannkasse
Ob: Branntakstprotokoller
L0166: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 166/1846 - 1877 - Branntakstprotokoll Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger