Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Tromsø


Tromsøysund lensmannskontor

Fagserier - lensmannarkivet, Norges Brannkasse, Branntakstprotokoller
Branntakster 1
Kildeinformasjon
SATØ/SATØ-12/F/Fs/Fsb/L0764
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Tromsø Tromsøysund lensmannskontor F: Fagserier - lensmannarkivet
Fs: Norges Brannkasse
Fsb: Branntakstprotokoller
L0764: Branntakstprotokoll (S)
Branntakster nr. 764/14.10.1950 - 06.03.1954 - Branntakstprotokoll (skjemaprotokoll) Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger