Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Tromsø


Tromsøysund lensmannskontor

Fagserier - lensmannarkivet, Norges Brannkasse, Branntakstprotokoller
Branntakster 1
Kildeinformasjon
SATØ/SATØ-12/F/Fs/Fsb/L0763
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Tromsø Tromsøysund lensmannskontor F: Fagserier - lensmannarkivet
Fs: Norges Brannkasse
Fsb: Branntakstprotokoller
L0763: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 763/07.03.1949 - 23.10.1952 - Branntakstprotokoll Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger