Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Tromsø


Tromsøysund lensmannskontor

Fagserier - lensmannarkivet, Norges Brannkasse, Branntakstprotokoller
Branntakster 1
Autorisasjon upaginert
Kildeinformasjon
SATØ/SATØ-12/F/Fs/Fsb/L0761
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Tromsø Tromsøysund lensmannskontor F: Fagserier - lensmannarkivet
Fs: Norges Brannkasse
Fsb: Branntakstprotokoller
L0761: Branntakstprotokoll (S)
Branntakster nr. 761/04.06.1948 - 12.10.1950 - Branntakstprotokoll (skjemaprotokoll) Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger