Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Tromsø


Tromsøysund lensmannskontor

Fagserier - lensmannarkivet, Norges Brannkasse, Branntakstprotokoller
Branntakster 1
Autorisasjon upaginert
Kildeinformasjon
SATØ/SATØ-12/F/Fs/Fsb/L0760
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Tromsø Tromsøysund lensmannskontor F: Fagserier - lensmannarkivet
Fs: Norges Brannkasse
Fsb: Branntakstprotokoller
L0760: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 760/10.04.1946 - 19.02.1949 - Branntakstprotokoll Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger