Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Tromsø


Tromsøysund lensmannskontor

Fagserier - lensmannarkivet, Norges Brannkasse, Branntakstprotokoller
Register 1
Branntakster 2-3
Register 500-501
Kildeinformasjon
SATØ/SATØ-12/F/Fs/Fsb/L0759
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Tromsø Tromsøysund lensmannskontor F: Fagserier - lensmannarkivet
Fs: Norges Brannkasse
Fsb: Branntakstprotokoller
L0759: Branntakstprotokoll (S). Med register
Branntakster nr. 759/05.01.1945 - 29.04.1948 - Branntakstprotokoll (skjemaprotokoll) med register Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger