Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Tromsø


Tromsøysund lensmannskontor

Fagserier - lensmannarkivet, Norges Brannkasse, Branntakstprotokoller
Branntakster 1
Register 370-371
Branntakster 376-377
Autorisasjon upaginert
Kildeinformasjon
SATØ/SATØ-12/F/Fs/Fsb/L0758
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Tromsø Tromsøysund lensmannskontor F: Fagserier - lensmannarkivet
Fs: Norges Brannkasse
Fsb: Branntakstprotokoller
L0758: Branntakstprotokoll. Med register
Branntakster nr. 758/18.05.1943 - 26.03.1946 - Branntakstprotokoll med register Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger