Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Tromsø


Tromsøysund lensmannskontor

Fagserier - lensmannarkivet, Norges Brannkasse, Branntakstprotokoller
Tittelblad upaginert
Register upaginert
Branntakster 1
Autorisasjon 500-501
Kildeinformasjon
SATØ/SATØ-12/F/Fs/Fsb/L0751
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Tromsø Tromsøysund lensmannskontor F: Fagserier - lensmannarkivet
Fs: Norges Brannkasse
Fsb: Branntakstprotokoller
L0751: Branntakstprotokoll (S). Med register
Branntakster nr. 751/28.11.1929 - 15.10.1932 - Branntakstprotokoll (skjemaprotokoll) med register Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger