Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Tromsø


Harstad lensmannskontor

Fagserier - lensmannsarkivet, Norges Brannkasse, Branntakstprotokoller
Branntakster 1
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Tromsø Statsarkivet i Tromsø SATØ/SATØ-10/F/Fr/Fra/L0632
Lenke til Arkivportalen
Harstad lensmannskontor F: Fagserier - lensmannsarkivet
Fr: Norges Brannkasse
Fra: Branntakstprotokoller
L0632: Branntakstprotokolll
Branntakster nr. 632 /28.06.1955 - 20.12.1955 - Branntakstprotokoll Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger