Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Tromsø


Harstad lensmannskontor

Fagserier - lensmannsarkivet, Norges Brannkasse, Branntakstprotokoller
Branntakster 1
Kildeinformasjon
SATØ/SATØ-10/F/Fr/Fra/L0627
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Tromsø Harstad lensmannskontor F: Fagserier - lensmannsarkivet
Fr: Norges Brannkasse
Fra: Branntakstprotokoller
L0627: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 627/20.12.1950 - 17.09.1952 - Branntakstprotokoll Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger