Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Tromsø


Harstad lensmannskontor

Fagserier - lensmannsarkivet, Norges Brannkasse, Branntakstprotokoller
Branntakster 1
Kildeinformasjon
SATØ/SATØ-10/F/Fr/Fra/L0625
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Tromsø Harstad lensmannskontor F: Fagserier - lensmannsarkivet
Fr: Norges Brannkasse
Fra: Branntakstprotokoller
L0625: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 625/07.02.1946 - 23.11.1948 - Branntakstprotokoll Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger