Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Tromsø


Harstad lensmannskontor

Fagserier - lensmannsarkivet, Norges Brannkasse, Branntakstprotokoller
Branntakster 1
Kildeinformasjon
SATØ/SATØ-10/F/Fr/Fra/L0623
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Tromsø Harstad lensmannskontor F: Fagserier - lensmannsarkivet
Fr: Norges Brannkasse
Fra: Branntakstprotokoller
L0623: Branntakstprotokoll. Autorisert for Harstad by
Branntakster nr. 623/01.11.1944 - 24.07.1952 - Branntakstprotokoll. Autorisert for Harstad by. Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger