Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Norges Brannkasse Gildeskål

Branntakstprotokoller med tekst
Branntakster 1
Kildeinformasjon
SAT/A-5591/Fa/L0005
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Trondheim Norges Brannkasse Gildeskål Fa: Branntakstprotokoller med tekst
L0005: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 5/1954 - 1964 - Branntakstprotokoll med tekst Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Hus og bygninger