Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Kongsberg


Lardal lensmannskontor

Diverse, Branntakster, Branntakstprotokoller
Instruks upaginert
Branntakster 1
Kildeinformasjon
SAKO/A-539/Y/Yb/Yba/L0004
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Kongsberg Lardal lensmannskontor Y: Diverse
Yb: Branntakster
Yba: Branntakstprotokoller
L0004: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. I 4/13.08.1953 - 29.12.1955 - - Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger