Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Kongsberg


Lardal lensmannskontor

Diverse, Branntakster, Branntakstprotokoller
Instruks upaginert
Branntakster 1
Autorisasjon 580
Kildeinformasjon
SAKO/A-539/Y/Yb/Yba/L0002
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Kongsberg Lardal lensmannskontor Y: Diverse
Yb: Branntakster
Yba: Branntakstprotokoller
L0002: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. I 2/12.12.1927 - 31.03.1949 - - Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger