Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Kongsberg


Lardal lensmannskontor

Diverse, Branntakster, Branntakstprotokoller
Branntakster 1
Autorisasjon upaginert
Kildeinformasjon
SAKO/A-539/Y/Yb/Yba/L0001b
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Kongsberg Lardal lensmannskontor Y: Diverse
Yb: Branntakster
Yba: Branntakstprotokoller
L0001b: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. I 1b/21.04.1917 - 12.12.1927 - - Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger