Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Kongsberg


Lardal lensmannskontor

Diverse, Branntakster, Branntakstprotokoller
Branntakster 1a
Autorisasjon upaginert
Kildeinformasjon
SAKO/A-539/Y/Yb/Yba/L0001a
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Kongsberg Lardal lensmannskontor Y: Diverse
Yb: Branntakster
Yba: Branntakstprotokoller
L0001a: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. I 1a/25.09.1852 - 06.01.1917 - - Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger