Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Hamar


Norges Brannkasse, Vestre Toten

Branntakster 1a
Løse vedlegg upaginert
Autorisasjon upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Hamar SAH/-
Norges Brannkasse, Vestre Toten Branntakster nr. 5 /30.04.1846 - 01.04.1919 - - Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Hus og bygninger