Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Hamar


Norges Brannkasse, Vestre Toten

Instruks upaginert
Branntakster 1
Kildeinformasjon

Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Hamar Norges Brannkasse, Vestre Toten Branntakster nr. 4/29.10.1954 - 15.12.1954 - For bygninger tilhørende Raufoss Ammunisjonsfabrikker. Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Hus og bygninger