Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Hamar


Norges Brannkasse, Vestre Toten

Instruks upaginert
Tittelblad upaginert
Register upaginert
Branntakster 1
Autorisasjon 500
Kildeinformasjon

Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Hamar Norges Brannkasse, Vestre Toten Branntakster nr. 3/16.09.1937 - 05.03.1949 - - Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Hus og bygninger