Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Hamar


Norges Brannkasse, Ringebu

Branntakstprotokoller
Branntakster 1a
Autorisasjon upaginert
Løst vedlegg upaginert
Kildeinformasjon
SAH/NBRANR-037/F/L0003
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Hamar Norges Brannkasse, Ringebu F: Branntakstprotokoller
L0003: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 3/15.08.1907 - 12.04.1949 - Branntakstprotokoll Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Hus og bygninger