Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Hamar


Norges Brannkasse, Østre Gausdal

Branntakstprotokoller
Instruks upaginert
Branntakster 1
Autorisasjon 192
Løse vedlegg upaginert
Kildeinformasjon
SAH/NBRANO-039/F/L0002
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Hamar Norges Brannkasse, Østre Gausdal F: Branntakstprotokoller
L0002: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 2/21.12.1936 - 18.08.1950 - Branntakstprotokoll Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Hus og bygninger