Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Hamar


Norges Brannkasse, Østre Gausdal

Branntakstprotokoller
Branntakster 1a
Autorisasjon 264
Løst vedlegg upaginert
Kildeinformasjon
SAH/NBRANO-039/F/L0001
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Hamar Norges Brannkasse, Østre Gausdal F: Branntakstprotokoller
L0001: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 1/26.06.1846 - 04.09.1936 - Branntakstprotokoll Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Hus og bygninger