Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Hamar


Norges Brannkasse, Fåberg

Branntakstprotokoller
Instruks upaginert
Branntakster 1
Løst vedlegg upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Hamar Statsarkivet i Hamar SAH/NBRANF-041/F/L0008
Lenke til Arkivportalen
Norges Brannkasse, Fåberg F: Branntakstprotokoller
L0008: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 8 /14.01.1954 - 30.12.1955 - - Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Hus og bygninger