Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Hamar


Norges Brannkasse, Fåberg

Branntakstprotokoller
Instruks upaginert
Branntakster 1
Løse vedlegg upaginert
Autorisasjon upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Hamar SAH/NBRANF-041/F/L0003
Lenke til Arkivportalen
Norges Brannkasse, Fåberg F: Branntakstprotokoller
L0003: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 3/29.05.1942 - 09.09.1947 - - Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Hus og bygninger