Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Oslo


Kristiania stiftamt

BRANN OG BYGNING, Branntakster
Merknader til skanningen upaginert
Tittelblad upaginert
Innledning upaginert
Branntakster Østre kvarter 1
Branntakster Søndre kvarter 62
Branntakster Vestre kvarter 83
Branntakster Nordre kvarter 119
Branntakster Vaterland 160
Branntakster Grensen og Pipervika m.m. 348
Autorisasjon upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Oslo SAO/A-10386/I/Ia/L0015
Lenke til Arkivportalen
Kristiania stiftamt I: BRANN OG BYGNING
Ia: Branntakster
L0015: Branntakster
Branntakster nr. 15 /1797 - Kristiania med forsteder Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Hus og bygninger