Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Merknader til skanningen upaginert
Tittelblad upaginert
Innledning upaginert
Branntakster Østre kvarter 1
Branntakster Søndre kvarter 62
Branntakster Vestre kvarter 83
Branntakster Nordre kvarter 119
Branntakster Vaterland 160
Branntakster Grensen og Pipervika m.m. 348
Autorisasjon upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Oslo SAO/A-10386/I/Ia/L0015
Lenke til Arkivportalen
A-10386: Kristiania stiftamt
I: BRANN OG BYGNING
Ia: Branntakster
L0015: Branntakster
Branntakster nr. 15 /1797 - Kristiania med forsteder Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Amt og fylker Hus og bygninger