Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Merknader til skanningen upaginert
Vurderingsforretning Tittelblad upaginert
Vurderingsforretning Innledning upaginert
Vurderingsforretning Østre kvarter upaginert
Vurderingsforretning Søndre kvartal upaginert
Vurderingsforretning Vestre kvartal upaginert
Vurderingsforretning Nordre kvarter upaginert
Vurderingsforretning Vaterlands Storgate og Fjerdingen upaginert
Vurderingsforretning Sagbanken upaginert
Vurderingsforretning Grensen upaginert
Vurderingsforretning Pipervika upaginert
Vurderingsforretning Sagene upaginert
Vurderingsforretning Ladene upaginert
Vurderingsforretning Sjøbodene upaginert
Vurderingsforretning Autorisasjon upaginert
Taksasjonsforretning Tittelblad upaginert
Taksasjonsforretning Innledning upaginert
Taksasjonsforretning Østre kvarter upaginert
Taksasjonsforretning Søndre kvarter upaginert
Taksasjonsforretning Vestre kvarter upaginert
Taksasjonsforretning Nordre kvarter upaginert
Taksasjonsforretning Vaterlands Storgate og Fjerdingen upaginert
Taksasjonsforretning Sagbanken upaginert
Taksasjonsforretning Grensen upaginert
Taksasjonsforretning Pipervika upaginert
Taksasjonsforretning Summa summarum upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Oslo SAO/A-10386/I/Ia/L0001/0002
Lenke til Arkivportalen
A-10386: Kristiania stiftamt
I: BRANN OG BYGNING
Ia: Branntakster
L0001: Branntakster
0002: Christiania Branntakster nr. 1.2 /1766 - 1767 - - Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Amt og fylker Hus og bygninger