Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Innrulleringssjefen i Bergen

Mønstring, Registre
Innholdsfortegnelse upaginert
Tittelblad upaginert
Alfabetisk etternavnsregister A 1-2
Alfabetisk etternavnsregister B 33-34
Alfabetisk etternavnsregister C 57-58
Alfabetisk etternavnsregister D 63-64
Alfabetisk etternavnsregister E 73-74
Alfabetisk etternavnsregister F 97-98
Alfabetisk etternavnsregister G 109-110
Alfabetisk etternavnsregister H 125-126
Alfabetisk etternavnsregister I 179-180
Alfabetisk etternavnsregister J 191-192
Alfabetisk etternavnsregister K 243-244
Alfabetisk etternavnsregister L 273-274
Alfabetisk etternavnsregister M 301-302
Alfabetisk etternavnsregister N 337-338
Alfabetisk etternavnsregister O 363-364
Alfabetisk etternavnsregister P 401-402
Alfabetisk etternavnsregister Q 419-420
Alfabetisk etternavnsregister R 421-422
Alfabetisk etternavnsregister S 435-436
Alfabetisk etternavnsregister T 477-478
Alfabetisk etternavnsregister U 499-500
Alfabetisk etternavnsregister V-W 502a-502b
Alfabetisk etternavnsregister Y 513-514
Alfabetisk etternavnsregister Z 515-516
Alfabetisk etternavnsregister Ø 517-518
Alfabetisk etternavnsregister A 521-522
Kildeinformasjon
SAB/A-100050/F/Fa/L0003
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Innrulleringssjefen i Bergen F: Mønstring
Fa: Registre
L0003: Register til sjøfarts-annotasjonsrulle for Bergen krets
Register til ruller nr. 3/1897 - 1919 - - Sjøinnrullering Sjømenn og sjøfolk Sjøfart Statlige arkiver