Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Innrulleringssjefen i Bergen

Mønstring, Registre
Alfabetisk fornavnsregister L 177
Alfabetisk fornavnsregister M 194
Alfabetisk fornavnsregister N 213
Alfabetisk fornavnsregister O 231
Alfabetisk fornavnsregister P 251
Alfabetisk fornavnsregister R 269
Alfabetisk fornavnsregister S 283
Alfabetisk fornavnsregister T 298
Alfabetisk fornavnsregister V-W 313
Alfabetisk fornavnsregister Z 318
Alfabetisk fornavnsregister Ø 319
Alfabetisk fornavnsregister A 320
Alfabetisk fornavnsregister O 324
Alfabetisk fornavnsregister I-J 327
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen SAB/A-100050/F/Fa/L0002
Lenke til Arkivportalen
Innrulleringssjefen i Bergen F: Mønstring
Fa: Registre
L0002: Register til annotasjons-hovedrulle for Bergen krets L - Å
Register til ruller nr. 2/1869 - 1897 - - Sjøinnrullering Sjømenn og sjøfolk Sjøfart Statlige arkiver