Innhold
Visningsvalg:

Naturhistorisk museum (Oslo)


Naturhistorisk museum (Oslo)

Fugl
Liste over materiale sendt til Zoological Museum of Amsterdam for kontrollbestemming upaginert
Brev fra Zoological Museum of Amsterdam med kontrollbestemming upaginert
Redegjørelse for fem i utgangspunktet manglende skinn upaginert
Kildeinformasjon

Lenke til Arkivportalen
Naturhistorisk museum (Oslo) 2: Fugl
Annen kilde nr. 10 /1951 - 1961 - Fugl. Brev, Notater, Objektlister. Lumholtz samling, Borneo. Statlige arkiver Institusjoner under departementene