Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Riksarkivet


Nasjonal Samling (NS) Riksøkonomiavdelingen

NS Riksøkonomiavdeling, NS medlemsregister, Topografisk medlemskartotek, inndelt etter Fylkesorganisasjonen
FO 1 Aust-Viken Krets 1 [Halden-området] 6
FO 1 Aust-Viken Krets 2 Borgar 40
FO 1 Aust-Viken Krets 3 Moss 98
FO 1 Aust-Viken Krets 4 Rakkestad 132
FO 2 Akershus Krets 5 Nedre Romerike 180
FO 2 Akershus Krets 6 Øvre Romerike 244
FO 2 Akershus Krets 7 Asker 278
FO 2 Akershus Krets 8-9 Aker 310
FO 2 Akershus Krets 8-9 Oslo 450
FO 2 Akershus Krets 10-11 Follo 590
FO 3 Vest-Viken Krets 26 Ringerike og Hallingdal 644
FO 3 Vest-Viken Krets 27 Kongsberg 698
FO 3 Vest-Viken Krets 28 Drafn 734
FO 3 Vest-Viken Krets 29 Nord-Vestfold 810
FO 3 Vest-Viken Krets 30 Sør-Vestfold 834
FO 4 Hedmark Krets 15 Hedmark 910
FO 4 Hedmark Krets 16 Glomdal 948
FO 4 Hedmark Krets 17 Østerdalen 990
FO 5 Opland Krets 18 Vest-Opland 1054
FO 5 Opland Krets 19 Valdres 1124
FO 5 Opland Krets 20 Gudbrandsdal 1154
FO 8 Telemark Krets 36 Skienfjorden 1222
FO 8 Telemark Krets 37 Aust-Telemark 1270
FO 8 Telemark Krets 38 Midt-Telemark 1304
FO 8 Telemark Krets 39 Vest-Telemark 1334
FO 8 Telemark Krets 40 Grenmar 1370
FO 9 Agder Samlede medlemstall 1394
FO 9 Agder Krets 41 Nedenes 1400
FO 9 Agder Krets 42 Kristiansand 1510
FO 9 Agder Krets 43 Mandal 1608
FO 9 Agder Krets 44 Flekkefjord 1700
FO 11 Rogaland Krets 45 Egersund 1748
FO 11 Rogaland Krets 46 Stavanger 1790
FO 11 Rogaland Krets 47 Ryfylke 1892
FO 12 Bergen og Hordaland Krets 53 Bergen 1984
FO 12 Bergen og Hordaland Krets 54 Hordaland 2046
FO 12 Bergen og Hordaland Krets 55 Midthordland 2108
FO 12 Bergen og Hordaland Krets 56 Hardanger og Voss 2208
FO 13 Sogn og Fjordane Krets 57 Sogn 2272
FO 13 Sogn og Fjordane Krets 58 Firda 2344
FO 15 Møre og Romsdal Samlede medlemstall 2440
FO 15 Møre og Romsdal Krets 60 [Sunnmøre] 2446
FO 15 Møre og Romsdal Krets 64-67 [Romsdal og Nordmøre] 2554
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/PA-0761/F/Fk/Fkc/L0022
Lenke til Arkivportalen
Nasjonal Samling (NS) Riksøkonomiavdelingen F: NS Riksøkonomiavdeling
Fk: NS medlemsregister
Fkc: Topografisk medlemskartotek, inndelt etter Fylkesorganisasjonen
L0022: FO 01 - FO 15, Register over antall medlemmer distriktene
Politiske partier nr. 22 /1940 - 1945 - - Personopplysninger Medlemsregister Politiske partier 2. verdenskrig Privatarkiver Organisasjonsarkiver og foreningsarkiver AV lesesaler