Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
Visningsvalg:

Riksarkivet


NS Riksøkonomiavdeling

NS Riksøkonomiavdeling, NS medlemsregister, Serie II "Ikke avgjorte saker"
Registerkort sortert på etternavn Fra - Gre 5
Kildeinformasjon
RA/PA-0761/F/Fk/Fkb/L0007
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet NS Riksøkonomiavdeling F: NS Riksøkonomiavdeling
Fk: NS medlemsregister
Fkb: Serie II "Ikke avgjorte saker"
L0007: Fra - Gre
Politiske partier nr. 7/1940 - 1945 - - Personopplysninger Medlemsregister Politiske partier 2. verdenskrig Privatarkiver Organisasjonsarkiver og foreningsarkiver