Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
Visningsvalg:

Riksarkivet


NS Riksøkonomiavdeling

NS Riksøkonomiavdeling, NS medlemsregister, Serie I "Avgjorte saker"
Registerkort sortert på etternavn Vin (Win) - Ø 3
Kildeinformasjon
RA/PA-0761/F/Fk/Fka/L0038
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet NS Riksøkonomiavdeling F: NS Riksøkonomiavdeling
Fk: NS medlemsregister
Fka: Serie I "Avgjorte saker"
L0038: Vin (Win) - Ø
Politiske partier nr. 38/1940 - 1945 - - Personopplysninger Medlemsregister Politiske partier 2. verdenskrig Privatarkiver Organisasjonsarkiver og foreningsarkiver