Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
Visningsvalg:

Riksarkivet


NS Riksøkonomiavdeling

NS Riksøkonomiavdeling, NS medlemsregister, Serie I "Avgjorte saker"
Registerkort sortert på etternavn Skra (Schra) - Ste 5
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/PA-0761/F/Fk/Fka/L0032
Lenke til Arkivportalen
NS Riksøkonomiavdeling F: NS Riksøkonomiavdeling
Fk: NS medlemsregister
Fka: Serie I "Avgjorte saker"
L0032: Skra (Schra) - Ste
Politiske partier nr. 32/1940 - 1945 - - Personopplysninger Medlemsregister Politiske partier 2. verdenskrig Privatarkiver Organisasjonsarkiver og foreningsarkiver