Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
Visningsvalg:

Riksarkivet


Nasjonal Samling (NS) Riksøkonomiavdelingen

NS Riksøkonomiavdeling, NS medlemsregister, Serie I "Avgjorte saker"
Registerkort sortert på etternavn Lin 5
Registerkort sortert på etternavn Lip - Liv 421
Registerkort sortert på etternavn Lj 511
Registerkort sortert på etternavn Lo 553
Registerkort sortert på etternavn Lub - Luk 925
Registerkort sortert på etternavn Lund 1017
Registerkort sortert på etternavn Lunda - Lunde 1457
Registerkort sortert på etternavn Lundg - Lunds 1793
Registerkort sortert på etternavn Lunn - Luv 1887
Registerkort sortert på etternavn Ly 1925
Registerkort sortert på etternavn Løb - Løi 2205
Registerkort sortert på etternavn Løk 2269
Registerkort sortert på etternavn Løl - Lør 2487
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/PA-0761/F/Fk/Fka/L0022
Lenke til Arkivportalen
Nasjonal Samling (NS) Riksøkonomiavdelingen F: NS Riksøkonomiavdeling
Fk: NS medlemsregister
Fka: Serie I "Avgjorte saker"
L0022: Lin - Lør
Politiske partier nr. 22 /1940 - 1945 - - Personopplysninger Medlemsregister Politiske partier 2. verdenskrig Privatarkiver Organisasjonsarkiver og foreningsarkiver