Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Riksarkivet


Nasjonal Samling (NS) Riksøkonomiavdelingen

NS Riksøkonomiavdeling, NS medlemsregister, Serie I "Avgjorte saker"
Registerkort sortert på etternavn Lang(e)lo - Larn 3
Registerkort sortert på etternavn Larsen, A. - I. 161
Registerkort sortert på etternavn Larsen, J. - L. 755
Registerkort sortert på etternavn Larsen, M. - S. 1037
Registerkort sortert på etternavn Larsen, T. - Ø. 1349
Registerkort sortert på etternavn Larsg - Lat 1421
Registerkort sortert på etternavn Lau 1443
Registerkort sortert på etternavn Lav 1579
Registerkort sortert på etternavn Le - Lei 1591
Registerkort sortert på etternavn Lek - Lep 1757
Registerkort sortert på etternavn Ler 1851
Registerkort sortert på etternavn Les - Lev 1965
Registerkort sortert på etternavn Li / Lie 2007
Registerkort sortert på etternavn Lia - Lib 2249
Registerkort sortert på etternavn Lid - Lie 2315
Registerkort sortert på etternavn Lig - Lik 2459
Registerkort sortert på etternavn Lil 2481
Registerkort sortert på etternavn Lim 2679
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/PA-0761/F/Fk/Fka/L0021
Lenke til Arkivportalen
Nasjonal Samling (NS) Riksøkonomiavdelingen F: NS Riksøkonomiavdeling
Fk: NS medlemsregister
Fka: Serie I "Avgjorte saker"
L0021: Lan - Lim
Politiske partier nr. 21 /1940 - 1945 - - Personopplysninger Medlemsregister Politiske partier 2. verdenskrig Privatarkiver Organisasjonsarkiver og foreningsarkiver AV lesesaler