Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Riksarkivet


Nasjonal Samling (NS) Riksøkonomiavdelingen

NS Riksøkonomiavdeling, NS medlemsregister, Serie I "Avgjorte saker"
Registerkort sortert på etternavn Kristensen / Kristiansen, D. - G. 3
Registerkort sortert på etternavn Kristensen - Kristiansen, H. - J. 159
Registerkort sortert på etternavn Kristensen - Kristiansen, K. 357
Registerkort sortert på etternavn Kristensen / Kristiansen, L. - O. 501
Registerkort sortert på etternavn Kristensen / Kristiansen, P. - S. 677
Registerkort sortert på etternavn Kristensen / Kristiansen, T. - Ø. 821
Registerkort sortert på etternavn Kristensv - Krister 867
Registerkort sortert på etternavn Kristoffersen, A. - H. 873
Registerkort sortert på etternavn Kristoffersen, I. - P. 971
Registerkort sortert på etternavn Kristoffersen, R. - Ø. 1063
Registerkort sortert på etternavn Kroe - Krok 1125
Registerkort sortert på etternavn Krol - Krov 1379
Registerkort sortert på etternavn Kru - Krø 1479
Registerkort sortert på etternavn Ku 1561
Registerkort sortert på etternavn Kva 1659
Registerkort sortert på etternavn Kve 1943
Registerkort sortert på etternavn Kvi / Qvi / Qui 2093
Registerkort sortert på etternavn Kvi / Qvi / Qui Quisling 2175
Registerkort sortert på etternavn Kvi / Qvi / Qui 2185
Registerkort sortert på etternavn Kvo 2209
Registerkort sortert på etternavn Ky - Kø 2215
Registerkort sortert på etternavn Lab - Lam 2325
Registerkort sortert på etternavn Lan - Lang(e)li 2445
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/PA-0761/F/Fk/Fka/L0020
Lenke til Arkivportalen
Nasjonal Samling (NS) Riksøkonomiavdelingen F: NS Riksøkonomiavdeling
Fk: NS medlemsregister
Fka: Serie I "Avgjorte saker"
L0020: Kri - Lan
Politiske partier nr. 20 /1940 - 1945 - - Personopplysninger Medlemsregister Politiske partier 2. verdenskrig Privatarkiver Organisasjonsarkiver og foreningsarkiver AV lesesaler