Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Riksarkivet


Nasjonal Samling (NS) Riksøkonomiavdelingen

NS Riksøkonomiavdeling, NS medlemsregister, Serie I "Avgjorte saker"
Registerkort sortert på etternavn Kjer / Kjær - Kjev 5
Registerkort sortert på etternavn Kjo - Kjø 109
Registerkort sortert på etternavn Kla / Cla 305
Registerkort sortert på etternavn Kle 499
Registerkort sortert på etternavn Kli 711
Registerkort sortert på etternavn Klo - Klø 745
Registerkort sortert på etternavn Kna - Kno 835
Registerkort sortert på etternavn Knu 943
Registerkort sortert på etternavn Knø 1507
Registerkort sortert på etternavn Kob - Kof 1511
Registerkort sortert på etternavn Kok - Kop 1561
Registerkort sortert på etternavn Kor - Kot 2021
Registerkort sortert på etternavn Kra 2235
Registerkort sortert på etternavn Kre 2381
Registerkort sortert på etternavn Krie - Kristel 2399
Registerkort sortert på etternavn Kristensen / Kristiansen, A. - B. 2439
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/PA-0761/F/Fk/Fka/L0019
Lenke til Arkivportalen
Nasjonal Samling (NS) Riksøkonomiavdelingen F: NS Riksøkonomiavdeling
Fk: NS medlemsregister
Fka: Serie I "Avgjorte saker"
L0019: Kje - Kri
Politiske partier nr. 19 /1940 - 1945 - - Personopplysninger Medlemsregister Politiske partier 2. verdenskrig Privatarkiver Organisasjonsarkiver og foreningsarkiver AV lesesaler