Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Riksarkivet


Nasjonal Samling (NS) Riksøkonomiavdelingen

NS Riksøkonomiavdeling, NS medlemsregister, Serie I "Avgjorte saker"
Registerkort sortert på etternavn Jonsen / Johnsen, O.-Ø. 3
Registerkort sortert på etternavn Jo(h)nsm - Jont 175
Registerkort sortert på etternavn Jor - Jub 237
Registerkort sortert på etternavn Ju(e)l - Juv 315
Registerkort sortert på etternavn Jy / Jü 427
Registerkort sortert på etternavn Jød - Jørged 439
Registerkort sortert på etternavn Jørgensen 501
Registerkort sortert på etternavn Jørgenst - Jøs 773
Registerkort sortert på etternavn Kaa - Kari 813
Registerkort sortert på etternavn Karl 1061
Registerkort sortert på etternavn Karo - Kart 1747
Registerkort sortert på etternavn Kas - Kav 1847
Registerkort sortert på etternavn Ke 1975
Registerkort sortert på etternavn Ki 2041
Registerkort sortert på etternavn Kjeb - Kjen 2525
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/PA-0761/F/Fk/Fka/L0018
Lenke til Arkivportalen
Nasjonal Samling (NS) Riksøkonomiavdelingen F: NS Riksøkonomiavdeling
Fk: NS medlemsregister
Fka: Serie I "Avgjorte saker"
L0018: Joh - Kje
Politiske partier nr. 18 /1940 - 1945 - - Personopplysninger Medlemsregister Politiske partier 2. verdenskrig Privatarkiver Organisasjonsarkiver og foreningsarkiver AV lesesaler