Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Riksarkivet


Nasjonal Samling (NS) Riksøkonomiavdelingen

NS Riksøkonomiavdeling, NS medlemsregister, Serie I "Avgjorte saker"
Registerkort sortert på etternavn Johansen / Johannessen, B. 5
Registerkort sortert på etternavn Johansen / Johannessen, C. 85
Registerkort sortert på etternavn Johansen / Johannessen, D. 93
Registerkort sortert på etternavn Johansen / Johannessen, E. 121
Registerkort sortert på etternavn Johansen / Johannessen, F. 321
Registerkort sortert på etternavn Johansen / Johannessen, G. 363
Registerkort sortert på etternavn Johansen / Johannessen, H. 475
Registerkort sortert på etternavn Johansen / Johannessen, I. 671
Registerkort sortert på etternavn Johansen / Johannessen, J. 717
Registerkort sortert på etternavn Johansen / Johannessen, K. 927
Registerkort sortert på etternavn Johansen / Johannessen, L. 1123
Registerkort sortert på etternavn Johansen / Johannessen, M. 1197
Registerkort sortert på etternavn Johansen / Johannessen, N. 1295
Registerkort sortert på etternavn Johansen / Johannessen, O. 1315
Registerkort sortert på etternavn Johansen / Johannessen, P. 1427
Registerkort sortert på etternavn Johansen / Johannessen, R. 1477
Registerkort sortert på etternavn Johansen / Johannessen, S. 1639
Registerkort sortert på etternavn Johansen / Johannessen, T. 1759
Registerkort sortert på etternavn Johansen / Johannessen, U. 1871
Registerkort sortert på etternavn Johansen / Johannessen, V./W. 1875
Registerkort sortert på etternavn Johansen / Johannessen, Y. 1931
Registerkort sortert på etternavn Johansen / Johannessen, Ø. 1933
Registerkort sortert på etternavn Jok - Jom 1939
Registerkort sortert på etternavn Jonassen 1961
Registerkort sortert på etternavn Jone - Jong 2047
Registerkort sortert på etternavn Jonsen (ukjent fornavn) 2063
Registerkort sortert på etternavn Jonsen / Johnsen, Å./Aa. 2065
Registerkort sortert på etternavn Jonsen / Johnsen, A. 2073
Registerkort sortert på etternavn Jonsen / Johnsen, B. 2171
Registerkort sortert på etternavn Jonsen / Johnsen, C. 2187
Registerkort sortert på etternavn Jonsen / Johnsen, D. 2191
Registerkort sortert på etternavn Jonsen / Johnsen, E. 2201
Registerkort sortert på etternavn Jonsen / Johnsen, F. 2277
Registerkort sortert på etternavn Jonsen / Johnsen, G. 2283
Registerkort sortert på etternavn Jonsen / Johnsen, H. 2323
Registerkort sortert på etternavn Jonsen / Johnsen, I. 2373
Registerkort sortert på etternavn Jonsen / Johnsen, J. 2409
Registerkort sortert på etternavn Jonsen / Johnsen, K. 2481
Registerkort sortert på etternavn Jonsen / Johnsen, L. 2523
Registerkort sortert på etternavn Jonsen / Johnsen, M. 2545
Registerkort sortert på etternavn Jonsen / Johnsen, N. 2563
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/PA-0761/F/Fk/Fka/L0017
Lenke til Arkivportalen
Nasjonal Samling (NS) Riksøkonomiavdelingen F: NS Riksøkonomiavdeling
Fk: NS medlemsregister
Fka: Serie I "Avgjorte saker"
L0017: Joh - Joh
Politiske partier nr. 17 /1940 - 1945 - - Personopplysninger Medlemsregister Politiske partier 2. verdenskrig Privatarkiver Organisasjonsarkiver og foreningsarkiver AV lesesaler