Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Riksarkivet


Nasjonal Samling (NS) Riksøkonomiavdelingen

NS Riksøkonomiavdeling, NS medlemsregister, Serie I "Avgjorte saker"
Registerkort sortert på etternavn Isa 5
Registerkort sortert på etternavn Isd - Ist 129
Registerkort sortert på etternavn Iva 147
Registerkort sortert på etternavn Ive 153
Registerkort sortert på etternavn Jå / Jaa 409
Registerkort sortert på etternavn Jaf - Jak (før Jakobsen) 421
Registerkort sortert på etternavn Jakobsen / Jacobsen, Å. / Aa. 427
Registerkort sortert på etternavn Jakobsen / Jacobsen, A. 433
Registerkort sortert på etternavn Jakobsen / Jacobsen, B. 511
Registerkort sortert på etternavn Jakobsen / Jacobsen, E. 529
Registerkort sortert på etternavn Jakobsen / Jacobsen, F. 587
Registerkort sortert på etternavn Jakobsen / Jacobsen, G. 605
Registerkort sortert på etternavn Jakobsen / Jacobsen, H. 633
Registerkort sortert på etternavn Jakobsen / Jacobsen, I. 691
Registerkort sortert på etternavn Jakobsen / Jacobsen, J. 719
Registerkort sortert på etternavn Jakobsen / Jacobsen, K. 797
Registerkort sortert på etternavn Jakobsen / Jacobsen, L. 843
Registerkort sortert på etternavn Jakobsen / Jacobsen, M. 861
Registerkort sortert på etternavn Jakobsen / Jacobsen, N. 887
Registerkort sortert på etternavn Jakobsen / Jacobsen, O. 901
Registerkort sortert på etternavn Jakobsen / Jacobsen, P. 927
Registerkort sortert på etternavn Jakobsen / Jacobsen, R. 933
Registerkort sortert på etternavn Jakobsen / Jacobsen, S. 973
Registerkort sortert på etternavn Jakobsen / Jacobsen, T. 991
Registerkort sortert på etternavn Jakobsen / Jacobsen, V. / W. 1011
Registerkort sortert på etternavn Jakobsen / Jacobsen, Ø. 1025
Registerkort sortert på etternavn Jak (Jac) (etter Jakobsen) 1031
Registerkort sortert på etternavn Jam 1043
Registerkort sortert på etternavn Jan 1073
Registerkort sortert på etternavn Jar 1195
Registerkort sortert på etternavn Jeb - Jem 1309
Registerkort sortert på etternavn Jen (før Jensen) 1377
Registerkort sortert på etternavn Jensen, Å. / Aa. 1383
Registerkort sortert på etternavn Jensen, A. 1393
Registerkort sortert på etternavn Jensen, B.-D. 1469
Registerkort sortert på etternavn Jensen, E. 1513
Registerkort sortert på etternavn Jensen, F.-G. 1587
Registerkort sortert på etternavn Jensen, H.-I. 1635
Registerkort sortert på etternavn Jensen, J. 1695
Registerkort sortert på etternavn Jensen, K. 1811
Registerkort sortert på etternavn Jensen, L.-N. 1879
Registerkort sortert på etternavn Jensen, O.-R. 1945
Registerkort sortert på etternavn Jensen, S. 2051
Registerkort sortert på etternavn Jensen, T.-V./W. 2095
Registerkort sortert på etternavn Jen (etter Jensen) 2143
Registerkort sortert på etternavn Jep (Jeb) 2185
Registerkort sortert på etternavn Jer 2199
Registerkort sortert på etternavn Jes 2241
Registerkort sortert på etternavn Jev 2265
Registerkort sortert på etternavn Joa - Joh 2295
Registerkort sortert på etternavn Johansen / Johannessen, Å. / Aa. 2319
Registerkort sortert på etternavn Johansen / Johannessen, A. 2379
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/PA-0761/F/Fk/Fka/L0016
Lenke til Arkivportalen
Nasjonal Samling (NS) Riksøkonomiavdelingen F: NS Riksøkonomiavdeling
Fk: NS medlemsregister
Fka: Serie I "Avgjorte saker"
L0016: Isa - Joh
Politiske partier nr. 16 /1940 - 1945 - - Personopplysninger Medlemsregister Politiske partier 2. verdenskrig Privatarkiver Organisasjonsarkiver og foreningsarkiver AV lesesaler