Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Riksarkivet


Nasjonal Samling (NS) Riksøkonomiavdelingen

NS Riksøkonomiavdeling, NS medlemsregister, Serie I "Avgjorte saker"
Registerkort sortert på etternavn Holm 5
Registerkort sortert på etternavn Holmb - Holme 235
Registerkort sortert på etternavn Holmg - Holmø 361
Registerkort sortert på etternavn Holn - Hols 447
Registerkort sortert på etternavn Holt 567
Registerkort sortert på etternavn Holta 639
Registerkort sortert på etternavn Holte 663
Registerkort sortert på etternavn Holtz 905
Registerkort sortert på etternavn Holu - Holø 909
Registerkort sortert på etternavn Hom 945
Registerkort sortert på etternavn Hon - Hop 1007
Registerkort sortert på etternavn Hor 1051
Registerkort sortert på etternavn Hos - Hou 1207
Registerkort sortert på etternavn Hov 1237
Registerkort sortert på etternavn Hub - Huk 1523
Registerkort sortert på etternavn Hul - Hur 1541
Registerkort sortert på etternavn Hus 1633
Registerkort sortert på etternavn Hut 1841
Registerkort sortert på etternavn Hy 1851
Registerkort sortert på etternavn Hø - Høg 1899
Registerkort sortert på etternavn Høi (Høy) 1957
Registerkort sortert på etternavn Høl - Høn 2217
Registerkort sortert på etternavn Hør - Høv 2271
Registerkort sortert på etternavn Ib 2343
Registerkort sortert på etternavn Id 2355
Registerkort sortert på etternavn Ig 2405
Registerkort sortert på etternavn Ik 2419
Registerkort sortert på etternavn Il 2421
Registerkort sortert på etternavn Im 2495
Registerkort sortert på etternavn In 2523
Registerkort sortert på etternavn Ir 2669
Registerkort sortert på etternavn Isag 2681
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/PA-0761/F/Fk/Fka/L0015
Lenke til Arkivportalen
Nasjonal Samling (NS) Riksøkonomiavdelingen F: NS Riksøkonomiavdeling
Fk: NS medlemsregister
Fka: Serie I "Avgjorte saker"
L0015: Hol - Isa
Politiske partier nr. 15 /1940 - 1945 - - Personopplysninger Medlemsregister Politiske partier 2. verdenskrig Privatarkiver Organisasjonsarkiver og foreningsarkiver AV lesesaler