Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Visningsvalg:

Riksarkivet


Nasjonal Samling (NS) Riksøkonomiavdelingen

NS Riksøkonomiavdeling, NS medlemsregister, Serie I "Avgjorte saker"
Registerkort sortert på etternavn Heid - Heie 5
Registerkort sortert på etternavn Heig - Heim 63
Registerkort sortert på etternavn Hein - Heit 113
Registerkort sortert på etternavn Hek (Hec) 163
Registerkort sortert på etternavn Helb 193
Registerkort sortert på etternavn Held 217
Registerkort sortert på etternavn Helgaa - Helger 235
Registerkort sortert på etternavn Helges 289
Registerkort sortert på etternavn Helget 355
Registerkort sortert på etternavn Helgev 361
Registerkort sortert på etternavn Helgh 367
Registerkort sortert på etternavn Hell 371
Registerkort sortert på etternavn Helm 625
Registerkort sortert på etternavn Heln 659
Registerkort sortert på etternavn Hels 661
Registerkort sortert på etternavn Helt - Helø 709
Registerkort sortert på etternavn Hem 783
Registerkort sortert på etternavn Hen - Henn 827
Registerkort sortert på etternavn Henr 877
Registerkort sortert på etternavn Hens 1123
Registerkort sortert på etternavn Henu 1145
Registerkort sortert på etternavn Hep 1153
Registerkort sortert på etternavn Her - Here 1157
Registerkort sortert på etternavn Herf - Herl 1225
Registerkort sortert på etternavn Herm 1287
Registerkort sortert på etternavn Hern 1371
Registerkort sortert på etternavn Hers 1389
Registerkort sortert på etternavn Hert - Herv 1453
Registerkort sortert på etternavn Hes 1489
Registerkort sortert på etternavn Het 1633
Registerkort sortert på etternavn Heu - Hey 1683
Registerkort sortert på etternavn Hid - Hil 1749
Registerkort sortert på etternavn Him - Hit 1855
Registerkort sortert på etternavn Hj 1929
Registerkort sortert på etternavn Hob - Hoe 2067
Registerkort sortert på etternavn Hof 2113
Registerkort sortert på etternavn Hog - Hok (Hoc) 2335
Registerkort sortert på etternavn Hol (Hoel) 2392
Registerkort sortert på etternavn Hola - Holl 2499
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/PA-0761/F/Fk/Fka/L0014
Lenke til Arkivportalen
Nasjonal Samling (NS) Riksøkonomiavdelingen F: NS Riksøkonomiavdeling
Fk: NS medlemsregister
Fka: Serie I "Avgjorte saker"
L0014: Hei - Hol
Politiske partier nr. 14 /1940 - 1945 - - Personopplysninger Medlemsregister Politiske partier 2. verdenskrig Privatarkiver Organisasjonsarkiver og foreningsarkiver AV lesesaler